PROJECTFLOW S.A.
1
INFORMACJE O SPÓŁCE

PROJECTFLOW S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Smoczej 26/5, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS:  0000703605, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7010766351, REGON: 368739869, o kapitale zakładowym 100.000,00 zł.

PROJECTFLOW S. A.
ul. Smocza 26/5
01-141 Warszawa
NIP 7010766351
TEL.: +48 22 122 85 12
FAX: +48 22 122 85 02