NASZE USŁUGI
NASZA OFERTA
1
PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE INWESTYCJAMI

Realizacja inwestycji „pod klucz” obejmuje planowanie, projektowanie i budowę. Kompleksowa obsługa  inwestycji zapewniana jest przez dedykowane zespoły do zarządzania projektami gwarantujące zaangażowanie niezbędnych zasobów, stosowanie najlepszych praktyk, wsparcie techniczne oraz zarządzanie ryzykiem operacyjnym wymagane do skutecznego zakończenia projektów w założonym terminie, budżecie i jakości.

Zakres naszej działalności obejmuje w szczególności realizację sieci szerokopasmowych, teletechnicznych oraz sieci niskoprądowych.

TELETECHNIKA

TELETECHNIKA

BUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH I SYSTEMÓW ŁĄCZNOŚCI

ELEKTROENERGETYKA

ELEKTROENERGETYKA

BUDOWA SIECI NISKIEGO NAPIĘCIA

OŚWIETLENIE LED

OŚWIETLENIE LED

Budowa systemów oświetlenia 

SIECI TELEKOMUNIKACYJNE  I  SIECI SZEROKOPASMOWE  I  ELEKTROENERGETYKA  I  OŚWIETLENIE LED
 • Budowa i przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej magistralnej, rozdzielczej i abonenckiej wraz z siecią kablową Cu i OTK
 • Budowa systemu infrastruktury pasywnej dla optycznych sieci dostępowych (FTTH – Fiber To The Home) w technologii doziemnej, napowietrznej i mikrokanalizacji
 • Dostawa i montaż urządzeń aktywnych dla sieci optycznych FTTx (FTTC/FTTCab, FTTB, FTTH)
 • Budowa systemów telewizji dozorowej CCTV i  monitoringu miejskiego z niezbędną infrastrukturą techniczną
 • Budowa sieci okablowania strukturalnego
 • Dostawa i instalacja urządzeń teletransmisyjnych dla kabli miedzianych jak i światłowodowych
 • Budowa systemów bezpieczeństwa obiektowego SSP i SSWiN
 • Budowa sieci oraz zabudowa urządzeń niskiego napięcia (do 1 kV) – zabudowa szaf rozdzielczych NN z doprowadzeniem kabli
 • Budowa systemów oświetlenia terenów i obiektów w technologii LED, wraz z inteligentnym sterowaniem
KOLEJ  I  SYSTEMY ŁĄCZNOŚCI  I  SYSTEMY INFORMACJI PASAŻERSKIEJ
 • Budowa kanalizacji pierwotnych i wtórnych (rurociagów HDPE) oraz linii kablowych światłowodowych (OTK) oraz miedzianych (Cu)
 • Zabudowa systemów teletransmisyjnych DWDM, SDH, PDH, DSL i innych
 • Zabudowa systemów łączności przewodowej obejmującej m.in. centrale telefoniczne, urządzenia łączności dyspozycyjnej i dyspozytorskiej
 • Budowa systemów sterowania oraz urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów (EOR)
 • Dostawa i budowa kolejowych, radiowych systemów łączności (analogowej VHF oraz cyfrowej GSM-R)
 • Dostawa i instalacja systemów zarządzania i tablic informacyjnych o zmiennej treści (displayów) – w tym kolejowych systemów dynamicznej informacji podróżnych – SDIP – tablic zbiorczych, wyświetlaczy krawędziowych, infokiosków itp.
 • Dostawa i zabudowa systemów sygnalizacji czasu: zegarów sterujących, translacji zegarowych oraz zegarów wtórnych (analogowych i iP)
 • Dostawa i zabudowa systemów audio – w tym, w szczególności megafonowych systemów nagłośnienia dworców i peronów kolejowych
 • Dostawa i budowa systemów monitoringu wizyjnego (CCTV, SMW), do obserwacji obiektów i obszarów oraz telewizji użytkowej (TVU), na przejazdach kolejowych – zgodnie z Ie-111 oraz służącej do prowadzenia ruchu kolejowego – zgodnie z Ie-118.
 • Dostawa i zabudowa systemów sygnalizacji pożarowej (SSP) i systemów sygnalizacji włamaniowej i napadowej (SSWiN) oraz kontroli dostępu (SKD)
01
PLANOWANIE
Wykonywanie koncepcji projektowych  i certyfikacja rozwiązań
02
PROJEKTOWANIE

Projekty budowlane: wykonawcze i powykonawcze oraz uzgodnienia i uzyskiwanie stosownych pozwoleń na wykonywanie prac

03
BUDOWA
Realizacja inwestycji budowlanej „pod klucz”